Chanel boy size 25

Sẵn có: Trong kho hàng
Mã: SK-055
  • Túi xách chanel super size 25.
  • Phom chuẩn, da xin, dây xích chuẩn auth, đầy đủ hộp sản phẩm.
  • 3 màu viền khác nhau đều đẹp.

880,000