Chanel classic size 25

Sẵn có: Trong kho hàng
Mã: N/A
  • Túi chanel da bê sịn.
  • 2 loại khóa vàng khóa bạc.
  • Dây xích pha da kiểu mới.
  • Lót trong đẹp.
  • Fullbox nam châm.

990,000 

Xóa