Chanel boy 20 – 25cm

Sẵn có: Trong kho hàng
  • Chất liệu da hạt, chuẩn phom.
  • 2 size 20cm và 25cm.
  • Dây xích bạc chuẩn.

460,000